emani

در اینجا چند توصیه ی ایمنی را برا ی شما می گویم

1.از نصب کردن ویندوز های دست کاری شده یا از مرجعی نا مشخص بپرهیزید

/ 0 نظر / 9 بازدید