Barnamehnvise

در این جا درباره ی زبان پاسکال صحبت می کنیم

 برای این که به شما بگویم چه کار هایی با پاسکال می شه کرد این فایل را دانلود کنید

دانلود

 

برا ی این که صفحه بزرگ شود کلید های ctrl+enter را بفشارید

______________________بخش اول__________________________________

یک برنامه ی ساده ی پاسکال

Program T;

Uses Crt;

Begin

Clrscr;

Writeln(Welcome in Pascal'');

Readln;

End.

در بخش بعد در باره ی این کد ها توضیح می دهیم

چند تا دانلود جالب

دانلود برنامه ای برای برنامه نویسی آندروید

دانلود دلفی XE2 

/ 0 نظر / 13 بازدید